english

 

TAITH GERDDED
TREFTADAETH LLANPUMSAINT

cartref | taith gerdded
mannau eraill o ddiddordeb | cysylltiadau

Y Daith Gerdded

Mae Taith Gerdded Treftadaeth Llanpumsaint, sydd yn dechrau o flaen Neuadd y Pentref yn filltir a hanner o hyd ac yn cymeryd tua awr o amser. Mae'r daith mwy neu lai ar dir gwastad gyda dim ond tipyn bach o godiad ger pont y rheilffordd. Mae'r brif daith ar heol darmac felly ni fydd eisiau esgidiau arbennig.

 

Estyniad Dewisol

Mae na gyfle tua hanner ffordd trwy'r daith gerdded i ymestyn y daith tu hwnt i'r pentref at yr ardal a elwir yn Ystum Gwili. Bydd hwn yn ychwanegu 3 milltir ac yn cynnwys taith i fyny tyle ac ar draws caeau felly argymhellir gwisgo esgidiau cadarn. Dylai yr estyniad ddewisol ychwanegu dwy awr arall at yr amser i gerdded y daith. Mae'r pwyntiau o ddiddordeb ar yr estyniad wedi ei nodi islaw mewn lliw melyn.

Railway Yard
Iard y Rheilffordd

Glanyrynys
Ffatri Glanyrynys

Pwyntiau o Ddiddordeb ar y Daith

1. Neuadd y Pentref

2. Penybont Fach - lle geni yr awdur 'Brutus'

3. Capel Methodist Bethel

4. Plac Coffa Jennie Eirian

5. Eglwys Llanpumsaint

6. Martha Llwyd

7. Ysgol Llanpumsaint

8. Melin Gwili

9. Cooper's Arms

 

Estyniad Dewisol Ystum Gwili
(
ewch i 14 os nad ydych am gymeryd yr estyniad)

10. Pyllau Sanctaidd

11. Nebo

12. Ffordd Rhufeinig

13. Betws - Yr Eglwys Anghof

 

Ail-ymunwch a'r brif daith

 

14. Siop Pantycelyn a'r Cigydd

15. Caersalem

16. Clwtte Cochion

17. Pont y Rheilffordd, y Railway Arms a'r Iard

18. Ffatri Glanyrynys

 

Dechreuwch y daith gerdded >>

 


Map sy'n dangos mannau o ddiddordeb ar y daith gerdded


Lawr-lwythwch ffeil PDF o'r daith gerdded

Gwrandewch ar y dudalen hon