english

 

TAITH GERDDED
TREFTADAETH LLANPUMSAINT

cartref | taith gerdded
mannau eraill o ddiddordeb | cysylltiadau

 

Village Hall
Stone showing the construction date of the hall

 

Canolfan Tywi Centre RDP Sir Gar Cyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources Wales Cyngor Sir Gar - Carmarthenshire Council Ymddiriedolaeth Genedlaethol - National Trust Caronfa Amaethyddol Ewropiaidd - European Agricultural Trust Llywodreath Cymru - Welsh Government

Gwestio safle gwe wedi rhoddi gan