english

 

TAITH GERDDED
TREFTADAETH LLANPUMSAINT

cartref | taith gerdded
mannau eraill o ddiddordeb | cysylltiadau

Llanpumsaint from the air

Mae Llanpumsaint yn bentref prydferth ar yr afon Gwili oddeutu chwe milltir i'r gogledd o Gaerfyrddin.

Mae gan y pentref orffennol hir a nodedig ac er na chafodd ei enwi nes y chweched ganrif, mae'r ardal wedi bod a phresonoldeb bobol ers o leiaf pedair mil a hanner o flynyddoedd fel gellir gweld wrth y rhif enfawr o feini hirion sydd yn yr ardal.

Cewch flas ar hanes yr ardal trwy gymeryd y daith gerdded o amgylch y pentref.

Llanpumsaint Church
The bridge over the river Gwili
Nebo Chapel

Lle bynnag y gwelwch un o'r blychau yma cewch hyfforddiant fel i gyrraedd y pwynt nesaf o ddiddordeb ar eich taith.

Mae'r daith gerdded yn dechrau ger neuadd y pentref.

Ydych chi'n barod i ddechrau'r daith?

 

Mae signal ffon symudol yn y pentref yn anghyson iawn - ar y foment yr unig rhwydwaith gyda signal cynhwysfawr yw EE (gynt Orange a T-mobile). Os yw eich ffon ar rhwydwaith arall efallai hoffech lawrlwytho y map a'r ffeiliau PDF isod i ddilyn y daith heb signal ffon.

 


Map sy'n dangos mannau o ddiddordeb ar y daith gerdded

 


Lawr-lwythwch ffeil PDF o'r daith gerdded sydd yn addas i ddefeis symudol

 


Lawr-lwythwch ffeil PDF o'r daith gerdded sydd yn addas i'w argraffu

Gwrandewch ar y dudalen hon

Canolfan Tywi Centre RDP Sir Gar Cyfoeth Naturiol Cymru - Natural Resources Wales Cyngor Sir Gar - Carmarthenshire Council Ymddiriedolaeth Genedlaethol - National Trust Caronfa Amaethyddol Ewropiaidd - European Agricultural Trust Llywodreath Cymru - Welsh Government

Y llyfrau canlynol oedd ffynnhonell llawer o'r gwybodaeth ar y wefan yma:

Hanes Llanpumsaint A History gan Arwyn Thomas a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin

Ysgol Gynradd Llanpumsaint 150 Mlwydd Oed gan Arwyn Pantglas a Margaret Bwlch-y-Trap a gyhoeddwyd gan Y Lolfa

Diolch yn fawr i Arwyn Thomas